KABILA | Tribu | Tribe

Usini ukuma tena sababu ya kabila yangu ni ukumu sababu ya samani ya ngu blackman bausi niko mwanaume wakongo

RF/- Kabila iko hali egemeye upande wowote hali fanye ma uawadji ,na hali endeshe ubakadji haiwezekane usiniukumu ju ya kabila yangu niukumu ju ya samani yangu

Uni ukumu sababu niko na meru la kini usi niukumu sababu ni ko Muhunde
Uni ukumu sababu niko mubaguzi lakini usi niukumu sabau niko Munande
Uni ukumu sababu niko maitapo lakini usini ukumu sababu niko mungala
Uni ukumu sababu niko majivuno lakini usiniukumu sababu niko murega
Uni ime kazi sababu sita iweza usi niime kazi sababu niko munyanga
Uniukumu sababu nimeku koseya lakini usi ni ukumu sababu niko mutusi
Uni ukumu sababu nimekubaka usikate kishwa sababu niko mu hutu
Uni ukumu sababu mi niko mwizi la kini usi ni ukumu sababu mi niko mushi
Uni ukumu sababu mi sikusoma lakini usi niukumu sababu niko mu mbuti
Ni ime kura sababu mimi sifayi usi niime kura sababu niko mukumu
Katala dada sababu ya tabiya mbaya apana mukatala sababu ye ni mu congo
Duniya ni kama inshi moya nasiye wana damu tuko kama wana inshi tu ko matunda ya muti moya
Majani ya muti moya usini ukumu sababu ya tabiya yangu
Usi ukumu sababu ya kabila yangu

Rf/- Kabila iko hali egemeye upande wowote hali fanye ma uawadji ,na hali endeshe ubakadji haiwezekane usiniukumu ju ya kabila yangu niukumu ju ya samani yangu

Iyi nikiliyo ya mtu muzima BLACK MAN BAUSI MTO TATE ao siyo MOULA MC PEACE
Tu meisha shoka wangapi wameimwa kazi sababu niwakabila Fulani wanga wame onelewa , wangapi wame uwawa sababu niwakabila Fulani tumeisha shoka tuna pashwa badili inshi yetu