ITALUMA | Ca Fera Mal | It Will Hurt

·       Wakati kila mwana Africa ata juwa yeye ni nani

·       Italuma

·       Wakati atajuwa kama yeye ni suluisho

·       Italuma

·       Wakati atakuwa na ndoto

·       Italuma

·       Kwenu nyny wa uwaji

·       Italuma

·       Kwenu wa aduyi wa amani

·       Italuma

·       Kwa wa baguzi wa kabila

·       Italuma

 

Iyo siku kaka yangu sita  kushaguwa kwaju umenipa  vazi  italuma  sita kupa kazi kwani uko wakabila yangu italuma  sita ukumu mwana muke  sababu la umbo lake, nita mu ukukuma sababu uwezo wake sita kubigiya mikono sababu uko gavana italuma sitakuunga mukono sababu uko raisi italuma nita kungunga mukona sababu ya ma wazo yako nitakubigiya mikono sababu ya kazi yako

 

Utafanya nini we mwenye  unapenda rushwa?

 

 

·       Wakati kila mwana Africa ata juwa yeye ni nani

·       Italuma

·       Wakati atajuwa kama yeye ni suluisho

·       Italuma

·       Wakati atakuwa na ndoto

·       Italuma

·       Kwenu nyny wa uwaji

·       Italuma

·       Kwenu wa aduyi wa amani

·       Italuma

·       Kwa wa baguzi wa kabila

·       Italuma

 

 

Iyo siku na iita  SIKU MUPYA

SIKU MUPYA

Atuta ona tena vita

SIKU MUPYA atuta ngoja musaada

SIKU MUPYA atuta tena gombana

SIKU MUPYA wenjo pumuzi ya duniya

SIKU MUPYA duniya iko na aja yako

 

Italuma

Wakati kongo ita ungana

Italuma

Wakati Africa ita ungana

Italu