BILE BINAKUONA  |  Bile Binakuona (f)  |  Bile Binakuona (e)

BLACKMAN BAUSI SITA FARIKI MZEE NDAFARIKI WAZI NDAKUWA NILISHA PATIYA SEHEMU YANGU ULIMWEN

Rf/ UYU DEMU ME NITUPA?

BILE BINAKUONA

KUMU ASHA MI SIZANI ?

BILE BINAKUONA

MIMINAYE MUPAKA TUFUNGE NDOWA

BILE BINAKUONA KAMA UTA FUNGA NDOWA NJO MUPAKA UIFANYE WIMBO

MIMI NAYE MUPAKA NDOWA

BILE BINAKUONA

PAKANDOWA

BILE BINAKUONA

PAKANDOWA

BILE BINAKUANA KAMA UTAFUNGA NDOWA NJOMUPAKA UIFANYE WIMBO

 

KAMA UME KATALIWA AKOSE UNA SURA MBAYA

KAMA UME KATALIWA AKOSE HAUNA MAKUTA

KAMA UTALIWA AKOSE HAUJUWE ONGEYA KAMA UMEKATALIWA NJO MUPAKA UYI FANYE WIMBO

UYU DEMU ANA NITUPA SASA MI NIKUPE NINI

AMESEMA HANITAKI SASA TUKU FANYE NINI HAWA WATU AMBAYE MUNA ZARAU HAWA WATU AMBAYE MUNA NYONGEYA HAWA WATU WIKO NA AJA YA UJUMBE NIME MUPATA BABY NIME MUPATA SWYTI KA MA UME PATA BABY SASA MI NIKUPE NI NI KAMA UME PATA SWITY NJO MUPAKA UTUSUMBUWA NYONGA NYONGA NYONGA DADA NA INVI KISHWANI IKO NANYONGA KIUNO NANA ATASHAURI NANI WAKATI BABA NA MAMA TAYARI BIKO NA NYONGA AZO BUMA NGAYI AZO BUMANGAYI ONA GINSI WAZIZI WANA SHEZEYA USHARATI ONA GINSI WAZAZI WANA SIFU UZINIFU MBONE SISI VIJANA MUNA TUACHA AZARANI MBONE SISI VIJANA TWAKOSA TUMUIGE NANI

Rf/ UYU DEMU ME NITUPA?

BILE BINAKUONA

KUMU ASHA MI SIZANI ?

BILE BINAKUONA

MIMINAYE MUPAKA TUFUNGE NDOWA

BILE BINAKUONA KAMA UTA FUNGA NDOWA NJO MUPAKA UIFANYE WIMBO

MIMI NAYE MUPAKA NDOWA

BILE BINAKUONA

PAKANDOWA

BILE BINAKUONA

PAKANDOWA

BILE BINAKUANA KAMA UTAFUNGA NDOWA NJOMUPAKA UIFANYE WIMBO

NIME MUPATA DEMU NIMEMUPATA BABY NIME MUPA SWITY YAYAYA MUTOTO WA TATE ANALIYA KAMA UMEPATA DEMU NANI NJO BINA MUONA SEMA NDUGU YANGU NANI NJO BINA MUONA MBONE BATU BA IVI MUKO MUNA SIFIYA MBONE BATU BAIVI MUKO MUNA BA POKEYA MBONE BATU BA IVI MUKO MUNA SAPOTI BASI SI TU FANYE NINI BABA NJO BABA IKO ANA BANYONGEYA MAMA NJO MAMA IKO ANA BASIFIYA KIFULA SISI WATOTO TUNA KOSA TUMUIGE NANI

TU MEISHA SHOKA NA MUZIKI YA KU TUKA NANA TUMEISHA SHOKA NAMUZI YA KUVALA USHI TUMEISHA SHOKA NAMUZIKI BILA ADABU MUZIKI YA KUVALA USHI MBELE YA WAZAZI YETU EH !

 

Rf/ UYU DEMU ME NITUPA?

BILE BINAKUONA

KUMU ASHA MI SIZANI ?

BILE BINAKUONA

MIMINAYE MUPAKA TUFUNGE NDOWA

BILE BINAKUONA KAMA UTA FUNGA NDOWA NJO MUPAKA UIFANYE WIMBO

MIMI NAYE MUPAKA NDOWA

BILE BINAKUONA

PAKANDOWA

BILE BINAKUONA

PAKANDOWA

BILE BINAKUANA KAMA UTAFUNGA NDOWA NJOMUPAKA UIFANYE WIMBO